วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต

โหลดแนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรมสุขภาพจิต

  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
-
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
-
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
-
แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
-
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
-
แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-
แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      


พิเศษสุดๆ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสมานสอบ

พิเศษสุดๆ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสมานสอบ
แนวข้อสอบชุดพิเศษ รวบรวมสุดยอดแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกสนามสอบ  ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ   สอบ ก.พ  ตำรวจ ครูผู้ช่วย เทศบาล อบต

-สรุปเนื้อหาเข้มข้น
-อ่านเข้าใจง่าย 
-ถูกต้องครบถ้วน