วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โหลดแนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ทุกตำแหน่งกรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
**********************************************************กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 9 - 18 เมษายน พ.ศ. 2562


1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930 หรือ11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวท.
- ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930 หรือ11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวท.
- ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล หรือทางเวชสถิติ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,400-10,340 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น


สมัครทางเว็บไซต์ : https://dmh.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับ ป.ตรีทุกสาขา
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2590-8035 ภายในวันที่ 7-20 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ การเลขานุการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร 02-950-8578, 02-590-8220ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศวิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง

สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
******************************************************************กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ชั้น 2 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7738 0461-3 ภายในวันที่ 29 มิ.ย.-5 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ป.เอก) นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป(วุฒิป.โท) นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*************************************************************กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
***************************************************


กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*******************************************************กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน รพ.ศรีัญญา
1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 5 ปี
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 3-25 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านบริหารงานบุคคล
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 13-19 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-29 ธันวาคม 2560
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้

1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

4.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

smileyเปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 14-29 ธันวาคม 2560

ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันราชานุกูล อาคารอำนวยการ ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2248-8900 ต่อ 70315-70317 ตามวันและเวลาราชการ

*********************************************สถาบันราชานุกูล (Rajanukul Institute) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัคร

 • นักจิตวิทยาคลินิก (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ปวท.ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากสถาบันราชานุกูล

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล 4737 ถ.ดินแดง เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560  ในวันเวลาราชการ

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศรับสมัครการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 2. นักทรัพยากรบุคคล
 3. นักประชาสัมพันธ์
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 5. เจ้าพนักงานธุรการ
 6. โภชนากร
 7. นายช่างเทคนิค
 8. พนักงานประกอบอาหาร
 9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 10. และพนักงานบริการ 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร / File แนบ 1 / File แนบ 2 / File แนบ 3 / File แนบ 4เปิดสอบ  สถาบันราชานุกูล                  
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ  สถาบันราชานุกูล              
สถานที่สอบ  สถาบันราชานุกูล                  
ประกาศผลสอบ  สถาบันราชานุกูล                
รายงานตัว   สถาบันราชานุกูล             
ติดต่อ  สถาบันราชานุกูล