วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ สถาบันราชานุกูล ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ สถาบันราชานุกูล ทุกตำแหน่งสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวนรวม 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
2. ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการสถิติ และผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
3. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.pdf
File size :2.52 MB
File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
File size :4.08 MB
File Name : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง.pdf
File size :817.38 KB
******************************************************


สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 มิถุนายน 2561
"ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ"
"ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ"
"ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ"


File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.pdf
File size :3.04 MB


File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
File size :6.82 MB


File Name : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง.pdf
File size :1.10 MB
สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561

สถาบันราชานุกูลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ
ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ

File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.pdf
File size :4.23 MB

File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
File size :4.36 MB
*****************************************


สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-29 ธันวาคม 2560
สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้

1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

4.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

smileyเปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 14-29 ธันวาคม 2560

ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันราชานุกูล อาคารอำนวยการ ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2248-8900 ต่อ 70315-70317 ตามวันและเวลาราชการ

*********************************************สถาบันราชานุกูล (Rajanukul Institute) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัคร

 • นักจิตวิทยาคลินิก (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ปวท.ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากสถาบันราชานุกูล

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล 4737 ถ.ดินแดง เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560  ในวันเวลาราชการ

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศรับสมัครการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 2. นักทรัพยากรบุคคล
 3. นักประชาสัมพันธ์
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 5. เจ้าพนักงานธุรการ
 6. โภชนากร
 7. นายช่างเทคนิค
 8. พนักงานประกอบอาหาร
 9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 10. และพนักงานบริการ 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร / File แนบ 1 / File แนบ 2 / File แนบ 3 / File แนบ 4


เปิดสอบ  สถาบันราชานุกูล                  
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ  สถาบันราชานุกูล              
สถานที่สอบ  สถาบันราชานุกูล                  
ประกาศผลสอบ  สถาบันราชานุกูล                
รายงานตัว   สถาบันราชานุกูล             
ติดต่อ  สถาบันราชานุกูล        

โหลดแนวข้อสอบ นักกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล

โหลดแนวข้อสอบ นักกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล


- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันราชานุกูล
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา
- ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
- สรีระของการออกกำลังกาย
- กิจกรรมนันทนาการ
- แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ สถาบันราชานุกูล

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ สถาบันราชานุกูล


- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันราชานุกูล
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- หลักการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน
- แนวข้อสอบทางเทคโนโลยี
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (ป.เอก) กรมสุขภาพจิต


โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (ป.เอก) กรมสุขภาพจิต


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบวิชาสาธารณสุข
- แนวข้อสอบการป้องกันโรคทางระบาดวิทยา
- แนวข้อสอบโรคทั่วไปและพการักษาพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบนโยบายสาธารณสุขศาสตร์
- แนวข้อสอบการคุ่มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต


โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบวิชาสาธารณสุข
- แนวข้อสอบการป้องกันโรคทางระบาดวิทยา
- แนวข้อสอบโรคทั่วไปและพการักษาพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบนโยบายสาธารณสุขศาสตร์
- แนวข้อสอบการคุ่มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์